Tak wygląda prosty skrypt który w zależności od tego co podasz po http://twojastrona.pl/folder/skrypt.php?id=% (w miejscu % numer/nazwa pliku) pobiera z katalogu w którym się znajduje plik o rozszerzeniu .jpg. <?php // Pobierasz z URL id $id = intval($_GET['id']); // Dodajesz rozszerzenie pliku $as = $id.'.jpg'; // Sprawdzasz czy plik istnieje w katalogu if(file_exists($as)){ // Ustawiasz naglowki header('Content-type: image/jpg'); header('Content-Disposition: attachment; filename='.$as); readfile($as); } ?> Content-type oczywiście zmieniasz w zależności od tego co chcesz pobierać z tego serwera np. text/plain to zwykły .txt - resztę rozszerzeń znajdziesz szukając frazy "mime type" na np. wikipedii. Problemem tego rozwiązania jest to, że wszystkie pliki muszą być .jpg (lub jakiegoś innego jednego typu) a nie zawsze jest to możliwe tym bardziej, że chcesz tam (jak sam wspominałeś) wrzucić dokumenty (.pdf) i prezentacje (.pptx). Można jeszcze zakombinować podając np. jako drugi parametr rozszerzenie (wtedy wyglądałoby to tak: skrypt.php?id=1?roz=jpg ). W takim dużym skrócie to co się tu dzieje powyżej to sprawdzanie czy plik o nazwie (id) i rozszerzeniu (jpg) istnieje na serwerze - jeżeli tak to zostaje pobrany poprzez ustawienie odpowiedniego nagłówka.