Niestandardowa domena (.dev) lokalnie w Xampp [Poradnik]


 • Admin

  Witajcie! W tym temacie wykonamy sobie małą modyfikację lokalnego serwera Apache - z pakietu XAMPP, tak aby nasza strona była dla nas widoczna pod naszym własnym adresem np. tpk.dev

  Edytujemy konfigurację Apache:

  W tym celu udajemy się do katalogu w którym mamy zainstalowanego XAMPP'a (tego domyślnego lub innego)
  Plik konfiguracyjny Apache'a jak można się domyślić będzie znajdował się pod ścieżką:

  C://xampp/apache/conf/extra/httpd-vhost.conf

  To właśnie tam znajduje się cała konfiguracja dotycząca tzw. v-host'ow (z ang. Virtual Host).
  Otwieramy nasz plik, będzie on zawierał komentarze wyjaśnienia wraz z przykładowymi skrawki kodu który wystarczy od-komentować (usuwając przedrostek # z przodu) aby móc go używać.
  Jeżeli przeszkadza Wam nadmiar komentarzy który się tam znajduje możecie je usunąć, zamieszczając jedynie minimalną konfigurację:

  NameVirtualHost 127.0.0.1:80
  
  <VirtualHost 127.0.0.1:80>
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
   ServerName tpk.dev
  </VirtualHost>
  
  • NameVirtualHost - pozostawiamy bez zmian chyba, że mamy ustawiony inny port dla serwera Apache (wtedy odpowiednio zmieniamy).

  • VirtualHost - To samo co wyżej. Zamiast 127.0.0.1 można dać * co oznacza praktycznie to samo.

  • DocumentRoot - główny katalog naszego serwera (najlepiej zostawić htdocs).

  • ServerName - adres naszej domeny.

  Mapujemy adres:

  Teraz wystarczy z-mapować sobie na sztywno adres mnemoniczny (domenę) na jego odpowiednik liczbowy w pliku:

  C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

  Edytując plik hosts przy pomocy np. Notepad++ (z uprawnieniami administratora) dodajemy na końcu wzmiankę o tym, że chcemy przekierowywać adres (w naszym przypadku) tpk.dev na lokalhost czyli w Windows'ie odpowiednik 127.0.0.1, w taki właśnie sposób:

  127.0.0.1 tpk.dev

  Dodajemy więc owy wpis na samym końcu pliku i zapisujemy.

  Restartujemy Apache i widzimy, że wchodząc pod adres tpk.dev mamy nasz główny katalog serwer'a Apache.
  Teraz aby całość miała ręce i nogi warto byłoby dodać tam folder w którym będziemy trzymać pliki strony - najlepiej zatytułowany tak samo jak nazwa domeny którą dla niego przypiszemy.
  Czyli robimy np. katalog mojo.dev wewnątrz htdocs i raz jeszcze edytujemy ustawienia Apacha:

  Tworzymy nowe dowiązania

  No dobrze ale teraz chcemy zrobić dowiązanie symboliczne domena = katalog.
  Dlatego tuż pod kodem dodanym wcześniej wklejamy kolejny:

  <VirtualHost even.dev>
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/even.dev/"
   ServerName even.dev
  
   # Optional - require create catalog into the path!
   # CustomLog "C:/xampp/htdocs/even.dev/logs/example.local.access.log" combined
   # ErrorLog "C:/xampp/htdocs/even.dev/logs/example.local.error.log"
  
   <Directory "C:/xampp/htdocs/even.dev">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
   </Directory>
  </VirtualHost>
  

  Teraz kilka zmian jakie należy wprowadzić aby wszystko śmigało również u Was. Opiszę tutaj krótko co i jak, tak więc:

  • VirtualHost - nazwa naszej domeny (wirtualnego hosta) która ma przekierowywać na wybrany katalog na serwerze, będzie zawierać rozszerzenie .dev - choć nie jest to zalecane ze względu na fakt kolizji oznaczeń z nowymi nazwami domenowymi wprowadzonymi przez rejestratorów (dobrze jest to zastąpić np. .local).

  • DocumentRoot - główny katalog naszej domeny (w tym przypadku katalogu na serwerze głównym), to tutaj w późniejszym czasie będziemy wrzucać wszystko co niezbędne do działania naszej strony.

  • ServerName - tutaj również uzupełniamy nasza domenę.

  Opcjonalne - wymagają utworzenia dodatkowego katalogu logs wewnątrz naszego even.dev.
  [details=Pokaz / Ukryj]

  • CustomLog - ścieżka absolutna do której będą logowane wszelkie niestandardowe logi dotyczące działania serwera.
  • ErrorLog - ścieżka absolutna zawierająca logi na temat błędów serwera.

  [/details]

  Końcowa część zawiera kilka opcji które będą domyślne jak widoczność plików itd. dla pliku .htaccess

  Informujemy system o nowym adresie

  Ponownie tak jak wcześniej dodajemy w pliku hosts naszą domenę even.dev.

  127.0.0.1 even.dev

  Dzięki temu pod adresem tpk.dev mamy teraz nasz główny katalog listujący wszystkie katalogi w lokalizacji htdocs natomiast udając się pod even.dev mamy wszystko to co znajduje się w lokalizacji htdocs/even.dev.

  Mam nadzieje, że poradnik się przyda tymczasem to na tyle, dzięki i cześć!

  UWAGA!
  W związku z niedawno wprowadzonymi zmianami istnieje możliwość rejestracji domeny .dev globalnie, stąd warto mieć to na uwadze aby wybrać inną końcówkę (np. .local, .home) tak aby nie utrudnić sobie dostępu do części stron korzystających właśnie z tego rozszerzenia.

  ~[Poradnik został napisany dla TcgForum.pl i zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania go bez zgody autora.]~(red)


Zaloguj się, aby odpowiedzieć