Niestandardowa domena (.dev) lokalnie w Xampp [Poradnik]


 • Admin

  Witajcie! W tym temacie wykonamy sobie małą modyfikację lokalnego serwera Apache - z pakietu XAMPP, tak aby nasza strona była dla nas widoczna pod naszym własnym adresem np. tpk.dev

  Edytujemy konfigurację Apache:

  W tym celu udajemy się do katalogu w którym mamy zainstalowanego XAMPP'a (tego domyślnego lub innego)
  Plik konfiguracyjny Apache'a jak można się domyślić będzie znajdował się pod ścieżką:

  C://xampp/apache/conf/extra/httpd-vhost.conf

  To właśnie tam znajduje się cała konfiguracja dotycząca tzw. v-host'ow (z ang. Virtual Host).
  Otwieramy nasz plik, będzie on zawierał komentarze wyjaśnienia wraz z przykładowymi skrawki kodu który wystarczy od-komentować (usuwając przedrostek # z przodu) aby móc go używać.
  Jeżeli przeszkadza Wam nadmiar komentarzy który się tam znajduje możecie je usunąć, zamieszczając jedynie minimalną konfigurację:

  NameVirtualHost 127.0.0.1:80
  
  <VirtualHost 127.0.0.1:80>
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
   ServerName tpk.dev
  </VirtualHost>
  
  • NameVirtualHost - pozostawiamy bez zmian chyba, że mamy ustawiony inny port dla serwera Apache (wtedy odpowiednio zmieniamy).

  • VirtualHost - To samo co wyżej. Zamiast 127.0.0.1 można dać * co oznacza praktycznie to samo.

  • DocumentRoot - główny katalog naszego serwera (najlepiej zostawić htdocs).

  • ServerName - adres naszej domeny.

  Mapujemy adres:

  Teraz wystarczy z-mapować sobie na sztywno adres mnemoniczny (domenę) na jego odpowiednik liczbowy w pliku:

  C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

  Edytując plik hosts przy pomocy np. Notepad++ (z uprawnieniami administratora) dodajemy na końcu wzmiankę o tym, że chcemy przekierowywać adres (w naszym przypadku) tpk.dev na lokalhost czyli w Windows'ie odpowiednik 127.0.0.1, w taki właśnie sposób:

  127.0.0.1 tpk.dev

  Dodajemy więc owy wpis na samym końcu pliku i zapisujemy.

  Restartujemy Apache i widzimy, że wchodząc pod adres tpk.dev mamy nasz główny katalog serwer'a Apache.
  Teraz aby całość miała ręce i nogi warto byłoby dodać tam folder w którym będziemy trzymać pliki strony - najlepiej zatytułowany tak samo jak nazwa domeny którą dla niego przypiszemy.
  Czyli robimy np. katalog mojo.dev wewnątrz htdocs i raz jeszcze edytujemy ustawienia Apacha:

  Tworzymy nowe dowiązania

  No dobrze ale teraz chcemy zrobić dowiązanie symboliczne domena = katalog.
  Dlatego tuż pod kodem dodanym wcześniej wklejamy kolejny:

  <VirtualHost even.dev>
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/even.dev/"
   ServerName even.dev
  
   # Optional - require create catalog into the path!
   # CustomLog "C:/xampp/htdocs/even.dev/logs/example.local.access.log" combined
   # ErrorLog "C:/xampp/htdocs/even.dev/logs/example.local.error.log"
  
   <Directory "C:/xampp/htdocs/even.dev">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
   </Directory>
  </VirtualHost>
  

  Teraz kilka zmian jakie należy wprowadzić aby wszystko śmigało również u Was. Opiszę tutaj krótko co i jak, tak więc:

  • VirtualHost - nazwa naszej domeny (wirtualnego hosta) która ma przekierowywać na wybrany katalog na serwerze, będzie zawierać rozszerzenie .dev - choć nie jest to zalecane ze względu na fakt kolizji oznaczeń z nowymi nazwami domenowymi wprowadzonymi przez rejestratorów (dobrze jest to zastąpić np. .local).

  • DocumentRoot - główny katalog naszej domeny (w tym przypadku katalogu na serwerze głównym), to tutaj w późniejszym czasie będziemy wrzucać wszystko co niezbędne do działania naszej strony.

  • ServerName - tutaj również uzupełniamy nasza domenę.

  Opcjonalne - wymagają utworzenia dodatkowego katalogu logs wewnątrz naszego even.dev.
  [details=Pokaz / Ukryj]

  • CustomLog - ścieżka absolutna do której będą logowane wszelkie niestandardowe logi dotyczące działania serwera.
  • ErrorLog - ścieżka absolutna zawierająca logi na temat błędów serwera.

  [/details]

  Końcowa część zawiera kilka opcji które będą domyślne jak widoczność plików itd. dla pliku .htaccess

  Informujemy system o nowym adresie

  Ponownie tak jak wcześniej dodajemy w pliku hosts naszą domenę even.dev.

  127.0.0.1 even.dev

  Dzięki temu pod adresem tpk.dev mamy teraz nasz główny katalog listujący wszystkie katalogi w lokalizacji htdocs natomiast udając się pod even.dev mamy wszystko to co znajduje się w lokalizacji htdocs/even.dev.

  Mam nadzieje, że poradnik się przyda tymczasem to na tyle, dzięki i cześć!

  Poradnik został napisany dla TcgForum.pl i zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania go bez zgody autora.

Log in to reply